ขณะนี้ที่นั่งเต็มแล้ว แคนนอนขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจและตอบรับกิจกรรมของเราอย่างดี