CANON x DJI - EOS R Cafe Exclusive Training ( 7 และ 14 ก.ย.)


พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้สนใจ

 

วิทยากร : Specialist Technical support จาก Canon และ DJI

 

ภายในงานพบกับ partner รับเชิญพิเศษ DJI

 สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอินบ๊อกซ์ Facebook Page: CanonLife Networkตารางเวลา