Movie by EOS R and Davinci Resolve


Canon EOS R ขอเชิญท่านมาเปิดโลกแห่งการทำ Movie ในกิจกรรม ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจในศาสตร์แห่งการถ่าย Movie ด้วยกล้อง EOS R รวมถึงการฝึกตัดต่อ Movie เบื้องต้น wink

โดยวิทยากร อ.บัณฑิต วัฒนกสิวิชช์ อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ Davinci Resolve ที่จะมาสอนให้คุณได้พัฒนาฝีมือการถ่ายภาพสู่มืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ในวันที่ 15 กันยายน 2562  ณ ห้องบรรยาย หอถ่ายภาพล้านนา เชียงใหม่ (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) เวลา 9.00 - 17.00 น.

 

หมายเหตุ

แคนนอนจะให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมได้ตลอดทั้งวันเท่านั้น (9.00 – 17.00 น.)


ตารางเวลา