23/06/2017

มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้ : เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ ซึ่งเดิมที่ดินบริเวณนี้มีความแห้งแล้งมาก  มีชาวบ้านนำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวายจึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนนี้ แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย ครั้นพระองค์เสด็จฯ กลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่า "มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้"

สีสัน ณ ชั่งหัวมัน โดย Nooben23 

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 350D DIGITAL Lens:  Focal length: 18 mm. Speed shutter: 1/320 F-stop: F/5.6 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=26734

 

 

ความลับในกล้วยไม้ราชินี  :  กล้วยไม้สกุลรองเท้าราชินีที่มีการพัฒนาของกลีบปากได้อย่างน่าทึ่งมากที่สุด คือมีลักษณะเป็นกระเปาะคล้ายกระเป๋าหรือรองเท้าบูทของผู้หญิงชาวยุโรปโบราณ  อันเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า “lady slipper” หรือ  “slipper orchid” กลีบปากที่เป็นกระเป๋านี้ยังได้ซ่อนกลเม็ดอันแยบยล เช่น เป็นกลไกที่บังคับให้แมลงเดิน หรือแม้แต่การสะสมของระดับน้ำเพื่อผสมเกสร จนหาเหตุผลมาอธิบายได้หมดสิ้น
 

ก.ไก่ กล้วยไม้รองเท้านารีของราชินี โดย วนิดา ทับทวี
กล้วยไม้รองเท้านารีในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 70D Lens: EF100mm f/2.8L Macro IS USM Focal length: 100 mm. Speed shutter: 1/13 F-stop: F/5.6 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=26711

 

อ่างของพ่อไม่เก็บแค่น้ำ :  อ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร อ่างเก็บน้ำไม่ได้มีประโยชน์เพียงเก็บกักแต่ยังป้องกันน้ำท่วมและสร้างกระแสไฟได้อีกด้วย

อ่างเก็บน้ำของพ่อ โดย คนหลังกล้อง
น้ำ (ใจ)ที่ พ่อให้ไว้คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงลูก ๆ ให้เติบโต

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: HUAWEI Camera model: BLL-L22 Lens:  Focal length: 3830 mm. Speed shutter: 1/999963365 F-stop: F/2.2 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=26695

 

กังหันสกัดพลังงาน : กระแสลมที่พัดผ่านถูกมนุษย์ใช้เป็นพลังงานมาแล้วเป็นพัน ๆ ปี เช่น การแล่นเรือใบขนส่งสินค้าไปได้ไกลๆ การหมุนกังหันวิดน้ำ การหมุนโม่หินบดเมล็ดพืชให้เป็นแป้ง พลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อ เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น “ กังหันลม ” เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้สกัดพลังงานจลน์ของกระแสลม และเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นพลังงานกล จากนั้นจึงนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

พลังลม โดย kanoksak48 
โครงการชั่งหัวมัน จ เพชรบุรี

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=26661

 

หุบเขามหัศจรรย์ : ไร่ชา 2000 หุบเขาที่มากด้วยความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า ที่ผู้คนเปรียบเปรบไว้ว่าเหมือนสายน้ำไหลผ่านช่องเขา  แสงแดดทออ่อนในยามสาย พอตกบ่ายไร่ชาขั้นบันไดที่ทอดยาวก็น่าเก็บภาพไว้ให้อยู่ในภาพถ่ายและความทรงจำจนแทบอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้

เช้าแห่งความสุขที่ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง โดย katuatp
เมื่อแสงแดดยามเช้าทอดผ่านสายหมอกและทิวเขารอบข้างลงสู่แปลงชาแบบขั้นบันไดทำให้เกิดภาพที่สวยงาม สร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวอย่างเรา ๆ และสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้าน ช่างเป็นเช้าที่มีความสุขจริงๆ

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=26691