14/07/2017

องุ่นของไทยมูเซอ : เมื่อปี พ.ศ.2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนและเป็นจุดล่อแหลมทางชายแดน ควรให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามจึงเกิดขึ้น โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านพืชผักเป็นลำดับแรก  ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านพืชไร่และไม้ผล

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม โดย TOR SoundLive

แปลงองุ่น ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 6D Lens: EF70-200mm f/4L IS USM Focal length: 200 mm. Speed shutter: 1/3200 F-stop: F/4 ISO speed: 800

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27191

 

ปอเทืองเหลืองอร่าม : เมื่อความแล้งเข้ามาเยือน พืชอย่าง “ปอเทือง” จึงได้รับความสนใจ เพราะเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ทำให้เกษตรกรอยู่รอดเพราะสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรยามหน้าแล้ง แถมเมื่อนำมาไถกลบจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดคุณภาพดีที่สามารถบำรุงดิน และลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ทุ่งปอเทืองในโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดย ToyThanai 

กิจกรรมการใช้ปุ๋ยพืชสดปลูกปอเทือง ในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS Kiss X7i Lens: EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM Focal length: 55 mm. Speed shutter: 1/320 F-stop: F/4 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27006

 

ผักสดหมดสารพิษ : การปลูกผักโดยไม่ต้องมีดินเรียกวิธีนี้ว่า "ไฮโดรโปนิกส์" เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช  โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน

ฮ.นกฮูก ผักปลอดสารพิษ ไฮโดรโปนิกส์ โดย sippakorn

ผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกอยู่ในแปลงผักบนดอยอ่างขาง ควบคุมและดูแลโดยนักวิชาการเกษตร และเกษตรกรพื้นบ้าน

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS-1D X Lens: EF70-300mm f/4-5.6L IS USM Focal length: 188 mm. Speed shutter: 1/200 F-stop: F/6.3 ISO speed: 160

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27005

 

ดอกแดงแสดงว่ารัก : คำว่ากุหลาบนั้นมาจากคำว่า "คุล" ในภาษาเปอร์เซียแปลว่า "สีแดง ดอกไม้ หรือดอกกุหลาบ" โดยในภาษาฮินดีก็มีคำว่า "คุล" แปลว่า "ดอกไม้" และคำว่า "คุลาพ" ที่ไทยเราเรียกกันแต่ออกเสียงเป็น "กุหลาบ" ส่วนคำว่า "Rose" ในภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำว่า "Rhodon" ที่แปลว่ากุหลาบในภาษากรีก  กุหลาบแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติก

โรงเรือนวิจัยกุหลาบ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดย Mr_Nut

กุหลาบหลายสายพันธุ์หลากสีสัน ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 6D Lens: EF8-15mm f/4L FISHEYE USM Focal length: 15 mm. Speed shutter: 1/49 F-stop: F/5.6 ISO speed: 200

 

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27274

 

ความรักของแม่ไม่น้อยไปกว่าพ่อ : ราษฎรบ้านแม่ต๋ำจ. ลำปาง มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขามีที่ทำกินน้อย ราษฎรดำรงชีพด้วยการรับจ้างตัดไม้ เลื่อยไม้ ล่าสัตว์ และหาของป่าออกขายซึ่งเป็นสาเหตุให้ป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลาย เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบ จึงรับสั่งให้นำโครงการศิลปาชีพพิเศษ มาช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต๋ำเพื่อเป็นการเสริมรายได้และมีอาชีพที่สุจริต

น.หนู ฤดูทำนาศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ โดย Nopakhun

ในช่วงเดือนกรกฎาคม เข้าฤดูทำนา (ปลูกข้าว) ของเกษตร บ้านนาไผ่ เสริมงาม อยู่ติดกับศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 600D Lens: EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II Focal length: 200 mm. Speed shutter: 1/320 F-stop: F/18 ISO speed: 800

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27229