04/08/2017

เชื่อมไทยให้ใกล้กัน : สะพานภูมิพลเดิมชื่อสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก เป็นสะพานขึงขนาด 7 ช่องการจราจร ทางด้านเหนือหรือ "สะพานภูมิพล 1" เชื่อมระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กับตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านใต้หรือ "สะพานภูมิพล 2" เชื่อมระหว่างตำบลทรงคนองกับตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สะพานของพ่อ โดย naveebird 

สะพานภูมิพล 1

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 6D Lens:  Focal length: 24 mm. Speed shutter: 1/166 F-stop: F/22 ISO speed: 200

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27887

 

 

ชีวิตขาดน้ำไม่ได้ : อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่านว่า "นะ - รึ - บอ - ดิน - ทระ - จิน - ดา" มีความหมายว่า "อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" มีความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักน้ำจากแควโสมงไม่ให้ไหลลงสู่อำเภอกบินทร์บุรี

 

น้ำจากพ่อ โดย NMANEER 

ภาพนี้ถ่ายที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ธารน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ สู่ชาวปราจีนบุรี

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 650D Lens: EF-S17-55mm f/2.8 IS USM Focal length: 17 mm. Speed shutter: 1/400 F-stop: F/9 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27862

 

ขั้นบันไดไถนา : เพราะภูมิประเทศสูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร พื้นที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบต่ำไหล่เขาง่ายต่อการพังทลายของดิน ทว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชผักและพืชไร่ รวมทั้งผลไม้อื่นๆ ทำให้เกิด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ  ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงและม้งให้พ้นจากความยากจน และหลีกเลี่ยงปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ขจัดปัญหาการปลูกฝิ่นโดยสร้างอาชีพหลักทดแทน

บ้านบนนา โดย jade AT

โครงการหลวงนอกจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักและผลไม้แล้วยังส่งเสริมให้เกษตรกรจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและชนิดของพืชที่จะปลูก เช่น บ้านบนนา โครงการหลวงขุนแปะจัดที่อยู่อาศัยอยู่ด้านบนและทำนาขั้นบันไดอยู่ด้านล่างหมู่บ้านเพื่อป้องกันน้ำท่วม (35 โครงการหลวงขุนแปะ ) ท่านจะอยู่ในใจเราเสมอ 38 โครงการหลวง 3 โครงการพระราชดำริ 1 โรงานหลวง ตามรอยห้องทำงานของพ่อ กับระยะทาง 9,514 กิโลเมตร ด้วยรถจักยานยนต์ ได้ภาพประทับใจ 42 ภาพที่ไม่มีการตกแต่งภาพหรือจัดฉากแต่อย่างไร พร้อมความประทับใจในพระอัจฉริยภาพของท่านไม่รู้ลืม (ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของห้องทำงานของพ่อที่ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี)

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 6D Lens:  Focal length: 105 mm. Speed shutter: 1/664 F-stop: F/4 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27836

 

ยางนามีค่าเหมือนมีทอง : ยางนาเป็นไม้ที่มีค่าเทียบเท่าไม้สักทอง เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้ถึง 50 เมตร ถือเป็นไม้อเนกประสงค์ เพราะแทบทุกส่วนสามารถนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม น้ำมันยางสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพร ส่วนเนื้อไม้มีความน่าสนใจเพราะมีเนื้อไม้มาก ทว่ายางนาเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก  หากจะทำไม้จะต้องทำการขออนุญาตให้เรียบร้อยเสียก่อน 

 

ยางนาของพ่อ โดย Prapas 

ยางนา ไม้มีค่าที่ในหลวงทรงห่วงใย

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 500D Lens:  Focal length: 50 mm. Speed shutter: 1/1024 F-stop: F/3.5 ISO speed: 400

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28068

 

ดอกไม้หายากแม้ออกดอกตลอดปี : ดาวดึงส์เป็นพรรณไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน และมีลำต้นหรือเถาเลื้อยเกาะต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้ ๆ สามารถเลื้อยเกาะต้นไม้อื่นได้สูงประมาณ 3 เมตร ส่วนหัวที่อยู่ใต้ดินมีลักษณะเด่นคือ บริเวณส่วนปลายของหัวจะมีจุดเจริญสำหรับต้นใหม่ ฉะนั้นจึงต้องระมัดระวัง อย่าให้ปลายของหัวหรือเหง้าหัก เพราะจะทำให้ต้นเสียหายและจะไม่งอกต่อไปได้

ดอกดาวดึงส์ โดย C@non M

งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน มีการปลูก ดอกดาวดึง ชื่อวิทยาศาสตร์: Gloriosa superba) หรือ ดาวดึงส์, หัวฟาน, หัวขวาน, พันมหา (อีสาน) เป็นพืชชนิดหนึ่งจำพวกหัว แถวบ้านเรียกว่า ดองดึง

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS M Lens:  Focal length: 200 mm. Speed shutter: 1/128 F-stop: F/6.3 ISO speed: 200

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28078