โดย Admin จำนวนผู้ชม: 617

28/07/2017

ฟอกปอดที่โครงการบำบัดน้ำเสีย :  ป่าชายเลนคือสถานที่บำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด ก่อนที่น้ำนั้นจะไหลลงสู่ทะเล ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริขึ้นเพื่อประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง ในอดีตที่แหลมผักเบี้ยพบกับปัญหาน้ำเสียถึงขนาดน้ำที่จะนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภคไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย  พระองค์จัดตั้งโครงการบำบัดน้ำเสีย โดยให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

เช้าตรู่เหนือโครงการแหลมผักเบี้ย โดย Metee Charoensuk

อากาศดี ๆ ทีแหลมผักเบี้ย ทำให้ผู้มาเยือนลืมไปเลยว่าที่นี่เป็นโครงการบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 60D Lens: EF400mm f/5.6L USM Focal length: 400 mm. Speed shutter: 1/2500 F-stop: F/5.6 ISO speed: 400

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27681

 

พระธาตุคู่พระบารมี : พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นพระธาตุที่ทางกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือ มีฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา บริเวณโดยรอบพระธาตุทั้งสอง ประดับด้วยดอกไม้เมืองเหนือสวยงาม

พระมหาธาตุคู่บารมี โดย สัญชัย บัวทรง

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5 ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดย พระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 5D Mark II Lens: EF17-40mm f/4L USM Focal length: 17 mm. Speed shutter: 1/60 F-stop: F/20 ISO speed: 250

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27595

 

ชายเลนกับโกงกาง  : ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัด
จันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด  จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีเสน่ห์ และมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน

รากค้ำยันโกงกาง โดย poochan50

โกงกางเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ระบบรากเป็นระบบรากแก้วมีรากเสริมออกมาเหนือโคนต้น 3-8 ม. รากค้ำยันลำต้นแตกแขนง ทำมุมเกือบตั้งฉากกับลำต้นและหักเกือบเป็นมุมฉากลงดินเพื่อพยุงลำต้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 70D Lens: EF70-200mm f/2.8L USM Focal length: 80 mm. Speed shutter: 1/5 F-stop: F/10 ISO speed: 800

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27582

 

พุทธรักษาดอกไม้วันพ่อ :  ดอกพุทธรักษาเป็นไม้ในเขตร้อน ตามบันทึกถูกพบครั้งแรกในหมู่เกาะเวสอินดี และแถบอเมริกาใต้ เป็นต้นไม้ที่มีการปรับตัวให้ทนกับทุกสภาพอากาศในประเทศต่าง ๆ แม้จะเป็นพรรณไม้ล้มลุกก็ตาม มีกลีบดอกบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ กำหนดขึ้นครั้งแรก ในปี 2523 และกำหนดให้ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ

พุทธรักษา โดย Thanee 

ต้นพุทธรักษาก็มีคุณภาพในการใช้ปลูกในบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อกรองของเสียจากน้ำได้เป็นอย่างดี และเจริญงอกงามออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม (สถานที่ถ่ายภาพ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี)

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 60D Lens: EF50mm f/1.8 II Focal length: 50 mm. Speed shutter: 1/500 F-stop: F/4 ISO speed: 400

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27688

 

เส้นทางธรรมชาติที่อ่าวคุ้งกระเบน : ทางเดินไม้ทอดยาวเพื่อให้ผู้มาเยือนลัดเลาะเข้าไปตามทางวกวนตามธรรมชาติ ไม่ราบเรียบของโครงการศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี  ที่เมื่อก่อนเสื่อมโทรมเพราะการทำประมงอย่างไร้ระบบระเบียบ ทำให้น้ำทะเลหนุนจนดินเค็ม ไม่สามารถทำการเกษตรใดได้ ชาวบ้านต้องรุกล้ำเพื่อหาที่ดินทำกิน ทว่าปัจจุบันที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

ฌอ กะ เฌอ คู่กัน โดย C@non M

สิ่งแปลกปลอมบนทางเดินเส้นทางศึกษาป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนที่ราบเรียบ บางครั้งก็ต้องมีสะดุด กับ ฌ กะเฌอ

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:  Camera model:  Lens: EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM Focal length: 55 mm. Speed shutter: 1/50 F-stop: F/5.6 ISO speed: 6400

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=27622