11/08/2017

ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ที่นี่มีตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย การนำผลผลิตจากการบำบัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัยากรชายฝั่งทะเล เช่น สัตว์น้ำ และป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เรียกว่ามัจฉาบาทา

เขียวขจีป่าชายเลน โดย Gumphol Mitreejit
แหล่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเป็นที่หากินและอาศัยของสัตว์ต่างๆในระบบนิเวศ ปอดแห่งเมืองเพชรบุรีป่าน้ำเค็ม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 400D DIGITAL Lens:  Focal length: 74 mm. Speed shutter: 1/1000 F-stop: F/5.6 ISO speed: 200

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28126

 

โครงการหลวงของทุกคน : เราคุ้นหูกับน้ำผลไม้ดอยดำกันดี เพราะดอยคำเกิดขึ้นได้ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่ 9โดยได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย และให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขาและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกขึ้น โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

เติมความสุขด้วยดอยคำ โดย Sorayut Meepian
ดอยคำ มีวัตถุประสงค์หลักตามกระแสพระราชดำริ การดำเนินกิจการจึงเน้นการตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์และผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าที่อยู่อาศัยบนที่สูงเป็นอันดับแรก ปกติพื้นที่สูงมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการปลูกพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะพืชประเภทผัก ผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:  Camera model:  Lens: EF50mm f/1.8 II Focal length: 50 mm. Speed shutter: 1/250 F-stop: F/1.8 ISO speed: 500

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28120

 

อีแปะล่อหอย : อีแปะคือปูนซีเมนต์ผสมทรายแล้วนำมาหยอดลงบนเชือก มีลักษณะเป็นแป้นปูนกลม ๆ เพื่อนำมาแขวนเพาะเชื้อล่อให้หอยนางรมมาติด หอยนางรมเป็นหอยทะเลกาบ 2 ฝา ซึ่งขนาดฝาไม่เท่ากัน การใช้อีแปะเป็นการสร้างที่ให้ลูกหอยมาเกาะ การเลี้ยงหอยนางรมด้วยอีแปะถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรสืบทอดกัน

ผลิตหอยรางรม โดย C@non M
เจ้าหน้าที่ที่กระชังปลาของศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จะนำเอา อีแปะ ที่นักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ที่มาศึกษาดูงาน มาแขวนตากแดด

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS M Lens:  Focal length: 78 mm. Speed shutter: 1/32 F-stop: F/6.3 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28098

 

สวยเปลี่ยว : โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จอยู่ที่วัดจิตตภาวัน จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันกลายเป็นซากที่มีความสวยงามและมีผู้คนแวะไปเยี่ยมเยียน ทว่าในความสวยนั้นแฝงไว้ด้วยความเปลี่ยวเดียวดายของการสร้างไม่เสร็จที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปของผู้มองแต่ละคน

ศ.ศาลาเงียบเหงา ซากโบสถ์กลางทะเล โดย Piccolino 
ซากโบสถ์กลางทะเล วัดจิตตภาวัน จังหวัดชลบุรี จุดเด่นของวัดนี้คือมีโบสถ์ร้างที่ยื่นออกไปกลางทะเล ตรงกับช่วงพระอาทิตย์ตกพอดี เหตุที่สร้างไม่เสร็จน่าจะเรื่องของการรุกล้ำที่เข้าไปทะเล...

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 6D Lens: EF17-40mm f/4L USM Focal length: 17 mm. Speed shutter: 6.0 F-stop: F/22 ISO speed: 50

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28030

 

เม็ดแดงของกาแฟรอเก็บเกี่ยว : ผลกาแฟที่เริ่มแก่พร้อมที่จะเก็บได้จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงสด และเมื่อแดงตลอดทั้งผลก็หมายความว่าเริ่มสุกเต็มที่ จะต้องเก็บภายใน 3-4 วัน ก่อนที่สีแดงเข้มสวยนั้นจะเริ่มฉ่ำกลายเป็นสีแดงแก่ก่ำ ต้องบรรจงเก็บทีละผล และไม่เก็บผลกาแฟที่ยังสุกไม่ทั่วทั้งผล ฉ่ำ หรืองอม จนแก่เกินไปเป็นอันขาด

กาแฟกะลา โครงการหลวงตีนตก โดย tyodwong
เมล็ดกาแฟกะลา สีแดงรอการเก็บเกี่ยว

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 1100D Lens: EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II Focal length: 55 mm. Speed shutter: 1/99 F-stop: F/5.6 ISO speed: 2000

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28116