25/08/2017

50 ปีกว่าจะมี : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทร จ.ชลบุรี  เป็นโครงการอภิมหาโปรเจกต์หลังมีการผลักดันยืดเยื้อมานานจนประสบสำเร็จ  อ่างเก็บน้ำสุดท้ายของพ่อสามารถบรรเทาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสร้างความมั่นคงทางด้านเกษตร เพิ่มผลผลิตให้แก่พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว จากที่เคยทำนาได้ปีละครั้งแล้วก็ต้องทิ้งที่ให้ร้างไป แต่ขณะนี้สามารถทำนาปรังได้ และไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนแล้ง

อ่างเก็บน้ำสุดท้ายของพ่อ "คลองหลวงรัชชโลทร" โดย ธนชาติ แสงทอง

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 5D Mark II Lens: EF24-105mm f/4L IS USM Focal length: 24 mm. Speed shutter: 1/250 F-stop: F/8 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28707

 

เขียวชอุ่มที่หนองหอย : จากพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยถูกแปรเปลี่ยนไปด้วยพืชผักผลไม้เมืองหนาว ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพลิกฟื้นแผ่นดินหนองหอยให้เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นำความอุดสมบูรณ์มาสู่ประชาชนและธรรมชาติ จนสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เชิญชวนในผู้คนมาเยี่ยมชม

พืชผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดย Abhibhu

แปลงทดลองปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บนพื้นที่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา) มีงานและรายได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 5D Mark III Lens: EF24-70mm f/2.8L USM Focal length: 24 mm. Speed shutter: 1/200 F-stop: F/8 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28704

 

โรงเลี้ยงวัวของพ่อ : โรงเลี้ยงโคนม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 โดยนำโคนมปลดระวางจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จำนวน 14 ตัวมาเลี้ยง เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงโคนมให้กับชาวจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับลักษณะพันธุ์หญ้าที่โคกิน  โดยทางโรงโคนม ได้เลือกหญ้าพันธุ์แพงโกล่า เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนสูง เป็นพืชอาหารสัตว์ชั้นดีสำหรับโค ซึ่งการกินหญ้าสดส่งผลให้สุขภาพของโคแข็งแรงดี

โคนมของพ่อหลวง โดย Ployachariya

โครงการชั่งหัวมัน เป็นโครงการทดลอง และไม่เเค่ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเพียงอย่างเดียว สำหรับพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรานั้นเล็งเห็นว่าเกษตรกรไทยขาดแคลนการเลี้ยงแม่พันธุ์โคนมที่มีคุณภาพ และเกษตรกรยังไม่ให้ความสำคัญมากนักอาจเป็นอีกทางเลือกของเกษตรที่ไม่ใช่เเค่การทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28736

 

เก็บน้ำอย่างแก้มลิง : ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหย่องและทุ่งภูเขาทองให้เป็นพื้นที่โครงการแก้มลิง โดยในครั้งแรกของการออกแบบพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้จัดทำบึงน้ำขนาดใหญ่เป็นสัดส่วนมากกว่า สามในห้าของพื้นที่ เพื่อให้แก้มลิงช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ทั้งพื้นที่ทุ่งมะขามหย่องและทุ่งภูเขาทองที่อยู่ติดกันได้ใช้ประโยชน์

อ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองตามแนวพระราชดำริ โดย Tuckraider 

อ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการเกษตรมีพื้นที่ประมาณ 225 ไร่ โดยรอบจะใช้ประโยชน์เป็นที่นั่งพักผ่อนของประชาชนและได้จัดสร้างทางวิ่งออกกำลังขนาบข้างคลองไปในความร่มรื่นของต้นไม้ เป็นปอดสำหรับชาวพระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS M Lens:  Focal length: 11 mm. Speed shutter: 1/64 F-stop: F/8 ISO speed: 200

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28722

 

ผักสลัดไร้พิษ : ขึ้นชื่อว่าผักแล้วต่างมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นผักปลอดสารพิษแล้วไร้กังวลเรื่องสารเคมี ผัดสลัดกรีนโอ๊คถือเป็นผักชนิดหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกมาเพาะพันธุ์อยู่ในแปลงเกษตรทดลองปลูกแบบไร้ดิน ทำให้ประชาชนบนดอยม่อนแจ่มมีรายได้จากการปลูกผักขาย

ผักสลัดกรีนโอ๊คปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดย Abhibhu 

แปลงทดลองปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บนพื้นที่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา) มีงานและรายได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว

คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon Camera model: Canon EOS 5D Mark III Lens: EF24-70mm f/2.8L USM Focal length: 67 mm. Speed shutter: 1/160 F-stop: F/6.3 ISO speed: 100

http://life.canon.co.th/photo.html?pid=28706