ความรักในการถ่ายภาพทำให้หลายคนเริ่มต้นอาชีพตากล้องเพื่อรับจ้างถ่ายภาพงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเพราะมีอิสระและได้ทำในสิ่งที่ชอบ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงด้วยเช่นกัน ประสบการณ์และการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการใช้กล้องราคาแพงหรือราคาถูกว่าถ่ายแล้วจะได้ผลงานออกมาดี เป็นที่น่าพอใจ เพราะการฝึกฝนต่างหากที่จะทำให้เกิดผลงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างหากจะทำให้ลูกค้าเชื่อใจความเป็นอาชีพตากล้องของคุณ