การได้เดินทางไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ สถานที่ สิ่งแวดล้อม ผู้คน เป็นสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพแนวชีวิต Life หรือการถ่ายภาพเชิงสารคดี ในหัวข้อ“ดินแดนชาวเขา” เป็นการถ่ายภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท อาชีพชาวเกษตรกร Simple Life

Canon EOS 700D + EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
1/200 sec at f/3.5, ISO 100

อันดับแรกควรตั้งค่ากล้องให้มีความพร้อมเสมอก่อนช่วงเวลาดีๆนั้นจะผ่านไป ความเร็วของชัดเตอร์เป็นเทคนิคเดียวที่ช่างภาพใช้ในการถ่ายภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจในช่วงเวลานั้น

Canon EOS 700D + EF 50mm f/1.8 ll
1/800 sec at f/3.2, ISO 100

การถ่ายวิถีชีวิตควรสร้างมุมมองของภาพให้สวยงาม คิดรายละเอียดของภาพขึ้นมา และใช้การวางองค์ประกอบภาพที่สร้างสรรค์ composition จุดตัด 9 ช่อง เราก็วางสิ่งที่สนใจบนจุดเหล่านั้น มุมบนซ้ายมุมแรกจะเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจ ประโยชน์ของอุณหภูมิแสง นำหนักของสี คุณภาพของภาพ และการจัดวางองค์ประกอบ perspective

Cannon EOS 700D + EF 50mm f/1.8 ll
1/200 sec at f/6, ISO 100

ฤดูกาลแห่งการเก็บส้มในแนวเส้นทแยงมุมกับความยากของการใช้เลนส์ FIX จึงต้องขึ้นมาถ่ายมุมสูง เพื่อให้ได้ทิวทัศน์เส้นหลายเส้นบนภูเขาเรียงกันแบบเส้นทแยงมุม และปรับองค์ประกอบของพื้นที่

Canon EOS 700D + EF 50mm f/1.8 ll
1/800 sec at f/2.5, ISO 100

สร้างสรรค์แนวภาพจากคนทำงาน การถ่ายแนวนี้จะเน้นความเป็นจริงภาพคนควรคมชัดและแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของคนในภาพ เช่น ชาวนาเกี่ยวข้าวยามเช้าตรู มีแสงแดดยามเช้าส่องอยู่ด้านหลัง จะให้อารมณ์ความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสกับการทำงาน

Cannon EOS 700D + EF 50mm f/1.8 ll
1/500 sec at f/3.2, ISO 100

การประกอบอาชีพทำเกษตรกรท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เราสามารถเรียนรู้วิธีการมองหาแสงสวย จะทำให้ภาพสามารถสื่อสารถึงอารมณ์ให้ชัดเจนได้มากขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนบ่อยๆ

สุดท้ายแล้วการถ่ายภาพแนวชีวิต Life หรือการถ่ายภาพเชิงสารคดี นักถ่ายภาพควรทำการสังเกตการณ์ชีวิตของผู้คน ศึกษาสถานที่ที่จะเดินทางไป ศึกษาประเพณี ชีวิตผู้คนความเป็นอยู่รวมถึงอาชีพที่ทำ ภาพที่ดีควรมีความหมายว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และเมื่อไหร่ หัวใจของศิลปะระการถ่ายภาพคือจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นเอง