มาทำความรู้จักกับการควบคุมมุมมองด้วยเลนส์

  • เลนส์มุมกว้างสร้างภาพลวงตาของมุมมองที่เกินจริง เนื่องจากมีระยะห่างมากขึ้นระหว่างวัตถุในภาพมุมกว้างและวัตถุใกล้เคียงกลับกล้องจึงทำให้ดูใหญ่ขึ้น

  • เลนส์เทเลโฟโต้สร้างระยะห่างระหว่างวัตถุจริง จึงหดตัวทำให้เกิดความแตกต่างในขนาดของวัตถุที่ลดลง

การสร้างกรอบภาพ

คือการมองหาสิ่งที่มีลักษณะเป็นกรอบให้มาอยู่ในภาพ วัตถุที่เราต้องการนำเสนอก็จะถูกเน้นให้เด่นชัดขึ้น กรอบภาพที่ดีต้องสามารถเล่าเรื่องในภาพได้เป็นการสร้างมิติที่ดี ดังนั้นการจัดวางองค์ประกอบถือเป็นสิ่งที่สำคัญ การเดินไปในบริเวณรอบๆวัตถุ การถอยหลังออกมา มองรอบๆ และลองผิดลองถูก ถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะการถ่ายรูปให้ตัวเราเองอีกด้วย

การสร้างเส้นนำสายตา

เป็นการสร้างมิติให้กับภาพ มีความลึก และเกิดจุดที่น่าสนใจ โดยการใช้ ถนน ทางเดิน รั้ว กำแพง ฯลฯ ที่เรามองแล้วรู้สึกเป็นเส้นนำทางไปสู่องค์ประกอบอื่นของภาพ ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ตาม ดังภาพด้านบนเปรียบเสมือนมุมมองหนึ่งจุด คือเส้นสองเส้นที่เป็นเส้นคู่ขนานมาบรรจบกันเป็นจุดเดียว

การสร้างลายเส้นจากสถาปัตยกรรม

กล่าวคือ อาคารเป็นตัวแบบสำหรับการถ่ายภาพที่พบเห็นได้บ่อยๆ เปรียบเสมือนการสร้างภาพจาก 3 มิติ ให้กลายเป็นภาพ 2 มิติ ในเรื่องของการถ่ายทอดพื้นที่สถาปัตยกรรมนั้นๆ ลวยลายต่างๆจากตัวอาคารที่ก่อให้เกิดความสวยงามและมุมมองใหม่ๆ อีกทั้งยังสามารถสื่อถึงความรู้สึกและอารมณ์ได้