วันนี้ ผมในนาม Lifester ได้มีโอกาศไปรวมทริป กับ ชมรมมือใหม่หัดถ่ายภาพสัตหีบ ที่ ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ ที่พัทยา โดยมี พี่ต่อ วันเฉลิม กองม่วง เป็นผู้แนะนำและพาชาวคณะไป โดยมี พี่ฝนเป็นเจ้าหน้าที่ตอนรับ การไปถ่ายภาพครั้งนี้ และมีการตอนรับเป็นอย่างดี โดยมี ขันโตก ชุดใหญ่ ให้เราได้ถ่ายรูปและรับประทานอาหาร มีการแสดงการละเล่น 4 ภาคตลอดการกินขันโตก และได้เยี่ยมชมหมู่บ้าน และการจำรองการแสดง ประเพณีไทย ในชุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเพณีสงกรานต์ มีทั้งชาวหมู่บ้านและช้างมารวมการแสดง และยังมี การแสดง หนังบักป่องบักแก้ว (หนังตะลุงอีสาน) ที่สนุกแบบไทย ๆ อีกทั้งอื่น ๆที่เป็นการทำขนมไทยต่าง ๆ ในซุ้มหมู่บ้าน และได้ไปชมเรือนไม้ไทยในภาคอื่น ๆ ก่อนจะหมดเวลาของวัน

วันนี้ ผมต้องขอขอบคุณทาง Thai Thani Pattaya มาก ๆครับ

   

  

  

  

  

  

  

 

  

Equipment lists: