วิธีการโอนรูปจากกล้อง G7X Mark III ไปยัง Smartphone

 

1) เปิด Bluetooth และ Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนก่อน 
2) คลิกปุ่ม "การเชื่อมต่อไร้สาย" ด้านข้างตัวกล้อง 
3) บนสมาร์ทโฟน เข้าแอปพลิเคชัน Canon Camera Connect แล้วเลือกกล้อง G7X Mark III แล้วเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth สมาร์ทโฟนกับตัวกล้อง 
4) เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไปที่โหมด “แสดงภาพ” รุปภาพบนกล้องจะแสดงอยู่ในสมาร์ทโฟน
5) ซึ่งคุณจะสามารถเลือกถ่ายโอนรูปทั้งหมดในกล้องหรือจะเลือกเป็นบางรูปก็ได้ เมื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการได้แล้วก็คลิก "Export"