วิธีการโอนรูปแบบง่ายๆ จากกล้อง G7X Mark III ไปยังสมาร์ทโฟน ผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi

 

1) โหลดแอปพลิเคชัน Canon Camera Connect ลงสมาร์ทโฟน

2) กดโหมดเล่นภาพในกล้อง คลิกปุ่ม "การเชื่อมต่อไร้สาย" ด้านข้างตัวกล้อง

3) เลือกเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน แล้วคลิกเลือกเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตอนนี้กล้องการพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ

4) บนสมาร์ทโฟน ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้อง ซึ่งชื่อสัญญาณ Wi-Fi ก็คือชื่อรุ่นของกล้อง

5) ใส่ password ซึ่งแสดงอยู่บนหน้าจอกล้อง

6) เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้ว บนสมาร์ทโฟนให้เข้าแอป Canon Camera Connect

7) คลิก “Images on camera” รุปภาพบนกล้องจะแสดงอยู่ในสมาร์ทโฟน

8) ซึ่งคุณจะสามารถเลือกถ่ายโอนรูปทั้งหมดในกล้องหรือจะเลือกเป็นบางรูปก็ได้ เมื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการได้แล้วก็คลิก "Import" เท่านี้ภาพจะโหลดเข้าสู่สมาร์โฟน