31/03/2017

การวัดแสงเฉพาะจุดคือ หนึ่งในระบบการวัดแสงของกล้อง DSLR โดยระบบการวัดแสงเฉพาะจุดนี้เราจะใช้เมื่อเราต้องการความแม่นยำของแสงที่สุด ภาพที่เหมาะในการวัดแสงประเภทนี้ เช่น การถ่ายภาพคนย้อนแสง การถ่ายภาพมาโคร หรือการถ่ายภาพในสภาพที่แสงมีความแตกต่างกันมาก ๆ เป็นต้น

วิธีการวัดแสงเฉพาะจุด

ระบบการวัดแสงเฉพาะจุดจะมีวงกลมเล็ก ๆ ให้เห็นในช่องมองภาพ ซึ่งตรงวงกลมจะเป็นพื้นที่วัดแสง ดังนั้น ถ้าต้องการวัดแสงตรงจุดไหนก็ให้พื้นที่วงกลมเล็ก ๆ อยู่ตรงกัน กล้องก็จะวัดแสงตรงจุดนั้นให้ แต่ก็มีข้อควรระวังในการวัดแสงแบบเฉพาะจุด

จุดระวัง
ให้เล็งในจุดที่วัดแสงให้พอดี อย่าให้คลุมไปถึงส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการ เพราะจะทำให้ค่าผิดแสงได้ โดยอาจจะซูมเพื่อวัดแสงในจุดนั้นและให้ล็อคค่าแสงไว้ก็ได้

จุดที่ต้องเข้าใจ
ระบบการวัดแสงระบบนี้เมื่อวัดไปที่ใดแล้ว นำไปถ่ายภาพแล้วไม่มีการปรับชดเชยแสงเลย ตรงจุดนั้นได้ค่าแสงเท่ากับสีเทากลาง ผลที่ตามมาก็คือ ภาพจะมีสีทีเพี้ยนไป เช่น ถ้าวัดแสงที่วัตถุที่สีดำ และนำไปถ่ายภาพ ภาพที่ได้ก็จะสว่างขึ้นกลายเป็นสีเทา และในทางกลับกันถ้า วัดแสงที่วัตถุสีขาว แล้วนำไปถ่าย ภาพที่ได้ก็จะมืดลงเป็นสีเทาเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ถ้าต้องการใช้การวัดแสงแบบเฉพาะจุดจะต้องเข้าใจและชดเชยแสงให้เป็น จึงจะได้ค่าแสงตามที่ต้องการ