ชื่อ: นายสนธยา วิบูลย์จันทร์ อายุ 54ปี การศึกษา: จบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ MLQU Philippines อาชีพ: รับจ้าง กล้องที่ใช้ถ่าย: Canon EOS6d เลนส์: 24-105