เป็นช่างภาพข่าวบันเทิง ช่างภาพสมาคมนักข่าวบันเทิง มีเวบไซต์บันเทิงหลายเวบ และมีเวบท่องเที่ยวด้วย