ผมชอบการเดินทาง เพราะการเดินทางทำให้ผมได้พบเจอสิ่งใหม่