จบจาก ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นคนรักการถ่ายภาพ รักในกล้อง canon และจะไม่เปลี่ยนใจไปไหน