ผู้ชนะรางวัลที่ 1  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่   

 คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล  หมวดตัวอักษร ว แหวน  ชื่อภาพ งแหวนอุตสาหกรรม  

ของรางวัลที่จะได้รับ

•    กล้อง EOS 77D  พร้อมเลนส์ EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM  มูลค่า 50,290 บาท 
•    กระเป๋ากล้องรุ่น RL AV-BP01 (Back pack) Red มูลค่า 6,900 บาท
•    เงินรางวัล 10,000 บาท 

ผู้ชนะรางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. คุณสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์ หมวดตัวอักษร ข ไข่  ชื่อภาพ พันธุ์ข้าวพระราชทาน
2. คุณ RUNGTIVA SIRIRUANGPANYA หมวดตัวอักษร ป ปลา  ชื่อภาพ สะพานพระรามแ

ของรางวัลที่จะได้รับ
•    เลนส์ EF 50mm f/1.8 STM  มูลค่า 4,500 บาท
•    กระเป๋ารุ่น RL AV-BP01 (Back pack) Red  มูลค่า 6,900 บาท
•    เงินรางวัล 5,000 บาท 

 


 

รางวัลผู้ชนะในแต่ละหมวดตัวอักษร ก-ฮ 

ของรางวัลที่จะได้รับ  

•    กระเป๋า RL AV-BP01 (Back pack) Grey มูลค่า 6,900 บาท
 

หมวดอักษร ก  ชื่อภาพ เษตรกรไทย 
ภาพโดย K.Sippakorn Yamkasikorn

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ พันธุ์ข้าวพระราชทาน 
ภาพโดย คุณสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์

 

หมวดอักษร ง  ชื่อภาพ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้
ภาพโดย  คุณวณัฐพงศ์ ชิ้นปิ่นเกลียว

 

หมวดอักษร จ  ชื่อภาพ น้ำผึ้งสวนจิตรลดา
ภาพโดย คุณอภิชญา กำปั่นทอง

 

หมวดอักษร ซ  ชื่อภาพ ไบโอดีเ
ภาพโดย คุณจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

 

หมวดอักษร ญ  ชื่อภาพ นางพาเสือโคร่ง
ภาพโดย คุณจิรอนันต์ ปินอินต๊ะ

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ภาพโดย คุณจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

 

หมวดอักษร ฏ  ชื่อภาพ ปฏิรูปที่ดิน 
ภาพโดย คุณเศกศึก กันทับ

 

หมวดอักษร ถ  ชื่อภาพ ถุงยังชีพพระราชดำริ 
ภาพโดย คุณเทิดทูน กัลยา

 

หมวดอักษร ท  ชื่อภาพ ลุ่มน้ำอน 
ภาพโดย คุณจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ ประตูระบายน้ำรณิศนฤมิต
ภาพโดย คุณเทิดทูน กัลยา

 

หมวดอักษร บ  ชื่อภาพ แหลมผักเบี้
ภาพโดย คุณเมธี เจริญสุข

 

หมวดอักษร ป  ชื่อภาพ สะพานพระรามแด 
ภาพโดย K.RUNGTIVA SIRIRUANGPANYA

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ ผักไฮโดรโปนิกส์
ภาพโดย K.Suriya Phollakorn

 

หมวดอักษร พ  ชื่อภาพ อัมวาชัยพัฒนานุรักษ์
ภาพโดย K.Eakjira Sawasdee

 

หมวดอักษร ฟ  ชื่อภาพ ฟาร์มกบบูลร็อก
ภาพโดย คุณวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ ะเขือเทศ 
ภาพโดย K.Wanida Tuptawee

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ  แมลิ้นจี่ผสมอัญชัน
ภาพโดย คุณอภิชญา กำปั่นทอง

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ ย้อมผ้าคาม
ภาพโดย คุณเทิดทูน กัลยา

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ สะพานงแหวนอุตสาหกรรม 
ภาพโดย คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ ระบบนิเว
ภาพโดย คุณกัมพล ไมตรีจิตร์ 

หมวดอักษร   ชื่อภาพ ตรอเบอร์รี่
ภาพโดย คุณอภิชญา กำปั่นทอง

 

หมวดอักษร ฮ  ชื่อภาพ ห้วยฮ่องไคร้
ภาพโดย คุณสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์

 

เกณฑ์การพิจารณาภาพถ่ายของคณะกรรมการ
   
   ก. การนำเสนอเนื้อหาของภาพ
   ข. การจัดองค์ประกอบ
   ค. ความคิดสร้างสรรค์
   ง. เทคนิคการถ่ายภาพ
 

หมวดอักษรที่ไม่มีผู้ชนะ

          ในการประกวดครั้งนี้มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้ามาร่วมกิจกรรมครบทุกหมวดตัวอักษร และคณะกรรมการได้พิจารณาภาพที่ส่งเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม มีภาพถ่ายจำนวนมากในบางหมวดตัวอักษรที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกันว่า ภาพถ่ายเหล่านั้นยังไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีผู้ชนะในหมวดตัวอักษรดังต่อไปนี้  ฃ ค ฅ ฆ ฉ ช ฌ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต น ฝ ภ ล ษ ห ล อ  
 

ไม่มีผู้ที่ส่งภาพครบ 44 หมวดตัวอักษร ก-ฮ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินทางด้านเนื้อหา จึงทำให้ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ 


เงื่อนไขการรับรางวัล 

1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อๆ โดยห้ามส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล สำหรับภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง Canon เท่านั้น

5. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ และมีสิทธิ์จัดหมวดหมู่ รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัท รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กร และการประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนใดๆแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ 

6. หากคณะผู้จัดงานเห็นว่าว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะผู้จัดงานมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้า ประกวดในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ 

7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้

8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

9. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายซึ่งทางคณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น มีเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือที่ละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ หากภาพถ่ายหรือคำอธิบายได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับรางวัล ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล

10. ทางคณะผู้จัดงานจะติดต่อผู้ชนะเพื่อรับของรางวัลอีกครั้งหนึ่ง

11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด