เงื่อนไขกิจกรรม “ถ้าได้ PowerShot ZOOM คุณจะเอาไปถ่ายอะไรกัน” 

 

กติกาการร่วมสนุก

 


1. ตอบคำถามว่า  “ ถ้าได้ PowerShot ZOOM คุณจะเอาไปถ่ายอะไรกัน ”  พร้อมเขียนบอกเหตุผลให้สร้างสรรค์และถูกใจคณะกรรมการ ใต้โพสต์นี้ พร้อมติด #PowerShotZOOM และ #เก็บทุกช็อตให้ง่ายยิ่งขึ้น 

2. กดไลก์เฟซบุ๊คแฟนเพจและแชร์โพสต์กิจกรรมนี้บนเฟซบุ๊คของคุณแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ

3. Capture หน้าโพสต์ที่แชร์กิจกรรมบนหน้าเฟซบุ๊คของคุณแล้วนำมา Reply ใต้คอมเมนต์เหตุผลของตนเอง

สงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกที่เป็นแฟนเพจ Canon Thailand เท่านั้น

 

ระยะเวลาการร่วมสนุก
 

1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2564 2564 เวลา 23.59 น.

2. คณะกรรมการจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ท่าน จะทำการคัดเลือกผู้ร่วมสนุก 5 คน ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนและบอกเหตุผลได้สร้างสรรค์ถูกใจคณะกรรมการที่สุด เพื่อรับ บัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท และกระเป๋าผ้าแคนนอน มูลค่า 350 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,250 บาท ทำการคัดเลือกผู้ร่วมสนุกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา​ 13.00 ณ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัที่ให้บริการด้านโฆษณาแก่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่  18 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่ Facebook Fanpage : Canon Thailand

 

รายละเอียดของรางวัล


1. มูลค่าของรางวัลในกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 4,250 บาท รางวัลประกอบด้วย

2. บัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาท

3. กระเป๋าผ้าแคนนอน มูลค่ารางวัลละ 350 บาท บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,750 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

การตัดสินและการรับของรางวัล
 

1. สงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกที่เป็นผู้ติดตาม Facebook Fanpage : Canon Thailand เท่านั้น

2. ทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จำนวน 5 คน ที่ บอกเหตุผลได้สร้างสรรค์ถูกใจคณะกรรมการที่สุด พร้อมปฏิบัติถูกต้องตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ

3. ยอดไลก์และคอมเมนต์บนผลงานที่ส่งเข้าร่วมสนุก ไม่มีผลต่อการตัดสินของคณะกรรมการ

4. ผลการคัดเลือกและตัดสินผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  • คอมเมนต์บอกเหตุผลได้สร้างสรรค์
  • ทำตามกติกาถูกต้องและครบถ้วน
  • ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นหรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
     

5. คณะกรรมการจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ท่าน จะทำการคัดเลือกผู้ร่วมสนุก จำนวน 5 คน ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนและบอกเหตุผลได้ความสร้างสรรค์ ถูกใจคณะกรรมการที่สุด เพื่อรับ Starbuck Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท และกระเป๋าผ้าแคนนอน มูลค่ารางวัลละ 350 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,250 บาท 

6. ทำการคัดเลือกผู้ร่วมสนุกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา​ 13.00 ณ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Facebook Inbox ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 23.59 น. เท่านั้น โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

  • ลำดับที่ได้รับรางวัล
  • ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัล
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
     

8. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดใด

9. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการ ตามที่อยู่ที่ท่านระบุ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดขั้นตอนการยืนยันข้อมูลผู้ได้รับรางวัล


หมายเหตุ / เงื่อนไขอื่นๆ
 

1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้ข้อความในกิจกรรมนี้ ประกอบการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ และจะต้องไม่นำข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

6. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น

7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของของรางวัล (ถ้ามี) และจะต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตัวตนมารับของรางวัล ณ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 28 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หากท่านไม่สามารถเสียภาษีหรือมารับของรางวัลได้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง (ยกเว้นกรณีของรางวัลมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน)

9. พนักงานบริษัท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมนี้

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัล จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น (เมื่อตรวจสอบชื่อและนามสกุล โดยยึดข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน )

12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด