นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird; Aethopyga nipalensis)

#Memory #Journey #North #Landscape #Colorful #Redefine2 # #สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

โดย TORSoundLive 2017/01/10 16:48:36

จำนวนผู้ชม: 496