CanonLife Redefine #๒ อักขรานุกรม ก-ฮ

#Redefine2 # #

โดย Lifester00 2017/05/30 15:50:35

จำนวนผู้ชม: 872

แคนนอน จัดประกวดภาพถ่าย เพื่อสานต่อโครงการ CSR กับโครงการ“CanonLife Redefine ครั้งที่ ๒: อักขรานุกรม ก-ฮ” เฟ้นหา 44 ภาพถ่ายเล่าเรื่องเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อจัดทำเป็น ‘อักขรานุกรมภาพถ่าย’ ตามหมวดอักษรไทย ก-ฮ ทั้ง 44 ตัว มอบให้สถานศึกษาทั่วไทย ชิงรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท ผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.canon.co.th/life ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560