น. นมปรุงแต่งชนิดเม็ด รสหวาน จากโรงนมผงสวนดุสิต

#Redefine2 # # # # # # #

โดย Lifester00 2017/06/08 15:36:18

จำนวนผู้ชม: 979

โรงนมอัดเม็ด เป็นส่วนหนึ่งของโรงนมผงสวนดุสิต ซึ่งเป็นโครงการทดลองทางการเกษตร โรงนมผงสวนดุสิตนี้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2512 เป็นโครงการหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งจัดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาเป็นธรรม ในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไรสูงสุด แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง