ส. สตรอว์เบอร์รี่ดับทุกข์.....

#Redefine2 #

โดย DMstudio 2017/06/11 00:37:28

จำนวนผู้ชม: 366

การแก้ปัญหายาเสพติด ลดพื้นที่ปลูกฝิ่น หยุดปัญหาเขาหัวโล้น เปลี่ยนพฤติกรรมชาวเขา ปลูกพืชเมืองหนาว ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงผ่านโครงการหลวง โดยพ.ศ.2515 โครงการหลวงได้นำพันธุ์สตรอเบอร์รีจากต่างประเทศมาทดลองปลูกประมาณ 40 พันธุ์ คัดไว้ได้ 2 พันธุ์ นำไปให้ชาวบ้านทดลองปลูก ปรากฏว่ามีพันธุ์สตรอเบอร์รีที่เกษตรกรนิยม 1 พันธุ์ คือ พันธุ์พระราชทานเบอร์ 16 จึงนำไปส่งเสริมให้แก่ราษฎรพื้นราบของเมืองเชียงใหม่ปลูกจำหน่ายสู่ตลาด ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยทั่วไป ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอร์รีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงการศึกษาการปฏิบัติรักษาที่ดีขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรในโครงการหลวงได้ปลูกสตรอเบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค