นกอีโก้ง

#Redefine2 #

โดย sopon jakram 2017/06/11 11:27:12

จำนวนผู้ชม: 545

นกอีโก้งมักอาศัยตามแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ จะเดินหากินไปบนพืชลอยน้ำ