พลังลม

#Redefine2 #

โดย kanoksak48 2017/06/11 15:32:42

จำนวนผู้ชม: 353
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed:

โครงการชั่งหัวมัน จ เพชรบุรี