แสงแห่งความหวังหัวโม่ง

#Redefine2 # # #

โดย man_baimon 2017/06/12 18:47:36

จำนวนผู้ชม: 574

จุดชมวิวหัวโม่ง จังหวัดชุมพร บรรยากาศยามเย็นกับแสงแดดสีทองกระทบผิวน้ำสวยงาม ลมพัดเย็นๆสงบมาก นั่งดูชาวบ้านออกหาปูหาปลาเพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง