ก. ไก่ กล้วยไม้รองเท้านารีของราชินี

#กล้วยไม้รองเท้านารีของราชินี #redefine2 # # #

โดย Wanida tubtawee 2017/06/16 11:06:18

จำนวนผู้ชม: 685

กล้วยไม้รองเท้านารีในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่