ฝนหลวงพระราชทาน

#Redefine2 #

โดย ธราดล 2017/06/22 22:36:49

จำนวนผู้ชม: 397

ฝนหลวงพระราชทาน หนึ่งในโครงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนากระบวนการทำฝนเทียม ซึ่งทำให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากฝนหลวงที่ทรงพระราชทาน จากพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ กลับกลายเป็นป่าเขียวขจี และพื้นที่ทางการเกษตรในปัจจุบัน