น้ำมัลเบอร์รี่ ดอยคำ

#Redefine2 # # # #

โดย ไชยรัตน์ ศรีสงคราม 2017/06/24 13:34:45

จำนวนผู้ชม: 680

น้ำมัลเบอร์รี่ ดอยคำ เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงก่อตั้งเพื่อพื่อยุติปัญหาการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา


Mr.MAG : 10/07/2017 16:34:10