ม.มะเขือเทศสีแดงในมือ

#redefine2 #

โดย Wanida tubtawee 2017/06/29 10:00:35

จำนวนผู้ชม: 2178
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon

  • Camera model: Canon EOS 70D
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter: 1/160
  • F-stop: F/5.6
  • ISO speed:

ชาวเขาในโครงการหลวงกำลังชื้่นชมผลผลิตในแปลงปลูกผักบนพื้นที่สูง ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่9 ทรงส่งเสริมและพัฒนา สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอก เมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ