ฮ.นกฮูก ผักปลอดสารพิษ ไฮโดรโปนิกส์

#Redefine2 # # # # #

โดย sippakorn 2017/07/02 19:12:29

จำนวนผู้ชม: 499

ผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกอยู่ในแปลงผักบนดอยอ่างขาง ควบคุมและดูแลโดยนักวิชาการเกษตร และเกษตรกรพื้นบ้าน