ทุ่งปอเทือง ในโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

#Redefine2 # #

โดย ToyThanai 2017/07/02 20:12:06

จำนวนผู้ชม: 957

กิจกรรมการใชปุยพืชสดปลูกปอเทือง ในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี