ฤดูทำนาศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

#Redefine2 # # # #

โดย Nopakhun 2017/07/08 22:50:13

จำนวนผู้ชม: 788

ในช่วงเดือนกรกฎาคม เข้าฤดูทำนา (ปลูกข้าว) ของเกษตร บ้านนาไผ่ เสริมงาม อยู่ติดกับศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ จ.ลำปาง