กีวี่ ที่อ่างขาง

#Redefine2 #

โดย suriya phollakorn 2017/07/12 19:32:24

จำนวนผู้ชม: 355

ผลกีวี่ที่กำลังโตได้ที่ ผลสวยงาม สมบูรณ์ จากแปลงสาธิตดครงการหลวงอ่างขาง