ถั่วลิสงเถา โครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน

#Redefine2 #

โดย C@non M 2017/07/14 14:30:04

จำนวนผู้ชม: 540

แปลงถั่วลิสงเถา ภายในศูนย์ มีการลงแปลงโดยใช้ดินแต่ละแปลง แตกต่างกัน เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตของถั่วลิสงเถา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ