เรียนรู้นอกห้องเรียน

#Redefine2 #

โดย C@non M 2017/07/14 14:30:09

จำนวนผู้ชม: 334

เด็กๆเมื่อมีเวลาหลังเลิกเรียนหรือ โรงเรียนหยุด ก็มักจะเข้าศูนย์ฯเพื่อเรียนรู้การทำเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ