พ.พาน พลังงานลม

#Redefine2 # # # #

โดย กรวิชญ์ 2017/07/14 20:10:59

จำนวนผู้ชม: 293

จากพระราชดำริของในหลวงอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการสร้างกังหันลมที่เกิดประโยชน์ต่อการใช้สูบน้ำ และยังสามารถใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย ณ สวนสาธารณะบางแค