กังหันน้ำ

#Redefine2 #

โดย C@non M 2017/07/17 09:21:04

จำนวนผู้ชม: 447

บ่อเพาะเลี้ยงปลากะพง เป็นเครื่องช่วยสร้างออกซิเจนในน้ำเพื่อให้น้ำเกิดการหมุนเวียน ไม่ให้เกิดน้ำเสีย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน