รากค้ำยันโกงกาง

#Redefine2 # # # #

โดย poochan50 2017/07/25 12:06:54

จำนวนผู้ชม: 285

โกงกางเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ระบบรากเป็นระบบรากแก้วมีรากเสริมออกมาเหนือโคนต้น 3-8 ม. รากค้ำยันลำต้นแตกแขนง ทำมุมเกือบตั้งฉากกับลำต้นและหักเกือบเป็นมุมฉากลงดินเพื่อพยุงลำต้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน