คนหากิน

#Redefine2 #

โดย Metee Charoensuk 2017/07/29 21:20:20

จำนวนผู้ชม: 241

ชาวบ้านตามแนวเขตโครงการแหลมผักเบี้ย หากินจับหอยตลับในป่าเลน ได้ทุกวันโดยไม่มีพิษใดๆ