บ้านบนนา

#Redefine2 # #

โดย jade AT 2017/07/30 22:18:59

จำนวนผู้ชม: 427

โครงการหลวงนอกจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักและผลไม้แล้วยังส่งเสริมให้เกษตรกรจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและชนิดของพืชที่จะปลูก เช่น บ้านบนนา โครงการหลวงขุนแปะจัดที่อยู่อาศัยอยู่ด้านบนและทำนาขั้นบันไดอยู่ด้านล้างหมู่บ้านเพื่อป้องกันน้ำท่วม (35 โครงการหลวงขุนแปะ ) ท่านจะอยู่ในใจเราเสมอ 38 โครงการหลวง 3 โครงการพระราชดำริ 1 โรงานหลวง ตามรอยห้องทำงานของพ่อ กับระยะทาง 9,514 กิโลเมตร ด้วยรถจักยานยนต์ ได้ภาพประทับใจ 42 ภาพที่ไม่มีการตกแต่งภาพหรือจัดฉากแต่อย่างไร พร้อมความประทับใจในพระอัจฉริยภาพของท่านไม่รู้ลืม (ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของห้องทำงานของพ่อที่ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี)