แหล่งดูนกที่ดีที่สุดของเมืองไทย

#Redefine2 # # #

โดย Metee Charoensuk 2017/07/31 21:30:42

จำนวนผู้ชม: 271

ด้วยระบบนิเวบริเวณแหลมผักเบี้ย ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนจากป่าที่เสื่อมโทรม เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้นกหลากสายพันธุ์เข้ามาอาศัยในโครงการฯ.ตลอดทั้งปี จนได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 10 แหล่งดูนกที่ดีที่สุดของประเทศ