ผลิตหอยรางรม

#Redefine2 #

โดย C@non M 2017/08/06 19:30:17

จำนวนผู้ชม: 434
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon

  • Camera model: Canon EOS M
  • Lens:
  • Focal length: 78 mm.
  • Speed shutter: 1/32
  • F-stop: F/6.3
  • ISO speed: 100

เจ้าหน้าที่ จะนำเอา อีแปะ ที่นักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ที่มาศึกษาดูงาน มาแขวนตากแดด ที่กระชังปลาของศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน