เนื้อทราย กำลังกินหญ้า ที่ สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

#redefine2 # # # # #

โดย Sikhorn 2017/08/11 21:19:45

จำนวนผู้ชม: 1437

สถานีเพาะเลี้ยงและขยายสัตว์ป่าแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่มีอยู่ ประมาณ 15,880 ไร่ให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม จากนั้นได้ทรงมีพระราชดำริในการขยายพันธุ์เนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่สามารถนำมาปล่อยให้ใช้ชีวิตกลับคืนสู่ป่าดังเดิมได้และนี่เองจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสถานีฯ ดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 สถานีฯ แห่งนี้มีพื้นที่ราวๆ 300 ไร่นั้นเต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆที่นำมาปลูกเพิ่มเติมอีกทั้งบางส่วนเป็นพันธุ์ไม้ที่ฟื้นตัว นอกจากนี้ยังมีนกนานาชนิดและสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย แนวคิดของภาพนี้คือจะสื่อให้เห็นสายตาของสัตว์ป่าที่กำลังกินอาหาร เพื่อเจริญเติบโต รอคอยที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติ สัตว์ป่าย่อมอยู่ในป่าดีกว่าอยู่ในกรง ภาพนี้ถ่ายที่ ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธ์สัตว์ป่าห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี