น้ำเสาวรส ตรา "ดอยคำ"

#Redefine2 # # #

โดย Chaiyapong 2017/08/12 20:00:28

จำนวนผู้ชม: 695
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed:

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากดอยคำ