อ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองตามแนวพระราชดำริ

#Redefine2 #

โดย Tuckraider 2017/08/20 13:55:57

จำนวนผู้ชม: 321
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon

  • Camera model: Canon EOS M
  • Lens:
  • Focal length: 11 mm.
  • Speed shutter: 1/64
  • F-stop: F/8
  • ISO speed: 200

อ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการเกษตรมีพื้นที่ประมาณ 225 ไร่ โดยรอบจะใช้ประโยชน์เป็นที่นั่งพักผ่อนของประชาชนและได้จัดสร้างทางวิ่งออกกำลังขนาบข้างคลองไปในความร่มรื่นของต้นไม้ เป็นปอดสำหรับชาวพระนครศรีอยุธยา