โดย Ployachariya 2017/08/21 00:31:33

จำนวนผู้ชม: 495
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed:

โครงการชั่งหัวมัน เป็นโครงการทดลอง และไม่เเค่ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเพียงอย่างเดียว สำหรับพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นเล็งเห็นว่าเกษตรกรไทยขาดแคลนการเลี้ยงแม่พันธุ์โคนมที่มีคุณภาพ และเกษตรกรยังไม่ให้ความสำคัญมากนักอาจเป็นอีกทางเลือกของเกษตรที่ไม่ใช่เเค่การทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว